ยินดีต้อนรับสู่บ้านมาบเหลาชะโอน
หน้าหลัก
www.bankawee.com
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
 
 
 
สินค้าอื่นๆ
 
 
 
 
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ
 
Thaitambon.com
 
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ระยอง
 
พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
   
 
   
   
 

 

 

หน้าแรก
 
บทกลอน
 
   
แนะยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านมาบเหลชะโอน
 
 
 
 
 
   
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
     
 
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าศึกษาดูงาน ณหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกระจูด ณ กลุ่มอาชีพจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน เรียนรู้การการผลิตเครื่องจักสานจากกระจูด เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทยทรงคุณค่า ให้อยู่กับสังคมไทยสืบไป ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าคุณภาพฝีมือชาวบ้านในราคาประหยัดได้ทุกวัน สนใจติดต่อได้ที่คุณมนตรี ยิ้มเยื้อน หมายเลขโทรศัพท์ 086 0453938 โทรสาร 038 015 855
     หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาดูงานล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
 
   
 
   
   
 
 
 
 
  กิจกรรม DIY  ทำเครื่องจักสานกระจูด กิจกรรมล่องเรื่องชมธรรมชาติบึงสำนักใหญ่
 
     
 
 
 
 
  กิจกรรมไหว้พระ ณ วัดสนามรัตนาวาส บ้านกวีโฮมสเตย์
 
     
 
 
 
 
  รับประทานอาหารพื้นบ้าน เลือกซื้อสินผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด
 
     
     
     
   
นานาสาระ
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
บทความ
 
 
 
ความภูมิใจของเรา
ความภาคภูมิใจของเรา
 
การอบรมให้ความรู้
การอบรมให้ความรู้
 
การสาธิตการผลิต
 
ต้นกระจูด
 
 
สวัสดีครับ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จักสานบ้านกวี สืบสานภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจของชาวระยอง
 
coppyright@baankawee.com 2018